ODYO ( İŞİTME ) TESTİ

İlk olarak işitme uzmanımız kulak kanalınızın ve kulak zarının sağlam olduğunu uzman bir gözle görmek için kulaklarınızı inceler, yabancı bir cisim nedeniyle kulak kanalınızda bir tıkanıklık olup olmadığını da belirler. Kulağa bakmak için kullanılan Otoskop ile otoskopik muayne gerçekleştirilir.

İkinci aşama olarak, işitme uzmanı duyma eşiğindeki kabı hassas bir şekilde belirleyebilmek için odyometri denilen iki aşamalı bir test uygular. Bu testin sonuçları uygun işitme cihazını seçerken önemli bir etkendir. İşitme uzmanı önce hastaya yüksek frekansta sesler verir; hasta sesi duyduğunda düğmeye basar. Duyma eşiği net bir şekilde belirlenene kadar bu işlem farklı frekanslarda tekrar edilir. Sonra bunu konuşmayı anlama testi izler bu testte hastaya kulaklıklardan belirli yükseklikte kelimeler dinletilir, hasta her kelimeyi duyduğu şekilde tekrar eder. Dinletilen ve tekrar edilen kelimeler arasındaki fark işitme yeteneği hakkında bilgiyi pekiştirir.